Združenje zasebnih lekarn

Vodenje in upravljanje


Združenje Zasebnih Lekarn pri GZS podjetniško trgovski zbornici ima naslednje organe, ki vodijo in upravljajo združenje:

zbor članov, ki je je najvišji organ Združenja,

- predsednika in namestnika predsednika

-  izvršilni odbor,

- nadzorni odbor za finance.