Združenje zasebnih lekarn

NovicePrihodnost butičnih zasebnih lekarn

Združenje zasebnih lekarn (ZZL) se zavzema za nemoteno delovanje manjših lekarn, ki jih lahko definiramo tudi butične zasebne lekarne. Pred dobrimi štirimi leti je postalo tudi zakonsko dovoljeno, da koncesionarji opravljajo lekarniško dejavnost v obliki gospodarskih družb. Večinski delež poslovanja (90%) v teh lekarnah se izvaja kot javna služba in približno 40% tega dela je plačanega iz javnih sredstev. V primeru, da se pojavi specifična strokovna zadeva, delujejo že znotraj Lekarniške zbornice, se je pa v teh štirih letih kar nekaj koncesionarjev odločilo, da bo svoje poslanstvo opravljalo v obliki d. o. o.-ja ali kakšne druge pravne gospodarske družbe. Ker večinoma nimamo izkušenj s poslovanjem gospodarskih družb, smo se odločili, da bomo o skupnih točkah in vprašanjih, ki jih imamo glede poslovanja, konstruktivno razpravljali in zadeve reševali pod okriljem Podjetniško trgovinske zbornice na Gospodarski zbornici Slovenije. Kratkoročno si želimo, da bi odprta vprašanja glede poslovanja uspešno rešili, dolgoročno pa bi seveda želeli, da se krepi zavedanje javnosti o pomembnosti zasebne pobude pri opravljanju javne lekarniške službe. Pri tem bi seveda radi poudarili, da ne gre za privatizacijo zdravstva, ampak za ustvarjanje ustreznega konkurenčnega okolja, kjer bodo z izboljšanimi storitvami pridobili predvsem uporabniki lekarniških storitev.

Matija Centrih, mag. farm. predsednik ZZL

 

Fotogalerija