Združenje zasebnih lekarn

Predstavitev


Združenje zasebnih lekarn je neprofitno in neodvisno strokovno združenje, ki deluje v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice in v katerem se prostovoljno združujejo magistri farmacije s pridobljeno koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti kot javne službe (lekarnarji) s ciljem ustvarjanja kakovostne, varne in k pacientu usmerjene lekarniške dejavnosti v Sloveniji, z enakomerno dostopnostjo do lekarniških storitev za vse prebivalce Slovenije. Združenje zasebnih lekarn prepoznava zdravstveno naravo poklica magister farmacije in spoštuje njegovo etično zavezanost k skrbi za paciente. Prizadevamo si za vzpostavitev družbenega in zakonodajnega okolja, ki bo zagotavljalo strokovno in materialno neodvisnost lekarnarja ter obenem omogočalo razvijanje zdrave tekmovalnosti, napredek in strokovni razvoj lekarniške dejavnosti.